Twoja opinia

drukujTerminy posiedzeń1 lutego br. (środa) w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie odbędzie się XIII posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubelskiego (PKM PO KL WL).

Posiedzenie w głównej mierze zostanie poświęcone prezentacji raportu końcowego z badania ewaluacyjnego zrealizowanego na zlecenie Departamentu EFS w Lublinie. Członkowie Podkomitetu zapoznają się również z Informacją nt stanu wdrażania priorytetów komponentu regionalnego PO KL, a także podejmą decyzję w sprawie zaopiniowania Rocznego Planu Działań Ewaluacyjnych na 2012 r.

Proponowany porządek obrad:


1.    Otwarcie i prowadzenie posiedzenia – Pan Krzysztof Grabczuk – Przewodniczący Podkomitetu, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego.


2.    Przyjęcie porządku obrad.


3.    Prezentacja raportu końcowego badania ewaluacyjnego „Ocena efektywności form wsparcia w opinii uczestników, którzy skorzystali ze szkoleń i doradztwa w zakresie rozpoczynania działalności typu spin off i spin out w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL”.


4.    Informacja nt stanu wdrażania priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Lubelskiego 2007 – 2013 na podstawie  informacji miesięcznych (stan na dzień 31 grudnia 2011 r.)


5.    Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Rocznego Planu Działań Ewaluacyjnych na 2012 r.


6.    Dyskusja. Sprawy różne. Wolne wnioski.


7.    Zakończenie posiedzenia.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753961, wizyty:7142476

projekt i cms: www.adm-media.pl