Twoja opinia

drukujSkład

Lista członków Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubelskiego (PKM PO KL WL) na lata 2007 –2013
(stan po aktualizacji w dniu 28 lutego 2012 r.)


1) ze strony samorządowej:
    a) Przewodniczący: Pan Krzysztof Grabczuk - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego:

    b) Przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej PO KL:
        członek: Pani Iwona Nakielska - Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWL;
        zastępca: Pan Hubert Rząsowski – Z-ca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWL;

    c) Przedstawiciel Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego (RPO):
        członek: Pan Marek Kowalski – Z-ca Dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego UMWL;
        zastępca: Pan Grzegorz Sobolewski – Z-ca Dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego UMWL;

    d) przedstawiciele gmin i powiatów z terenu województwa lubelskiego:
        - przedstawiciel gmin:
        członek: Pani Bożena Czajkowska,
        zastępca: Pan Waldemar Futa,
        zgłoszeni przez Gminę Janów Lubelski
        - przedstawiciel powiatów:
        członek: Pani Monika Kłos,
        zastępca: Pani Dorota Wróbel
        zgłoszeni przez Powiat Grodzki Lublin
        - przedstawiciel powiatów (reprezentant Powiatowych Urzędów Pracy):
        członek: Pani Agata Rafa,
        zastępca: Pani Małgorzata Włoch – Kamola,
        zgłoszeni przez Starostwo Puławskie (Powiatowy Urząd Pracy w Puławach)

    e) przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Lublinie:
        członek: Pan Mirosław Fatyga,
        zastępca: Pan Grzegorz Sieńczyk,
    f) przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie:
        członek: Pani Małgorzata Mądry,
        zastępca: Pani Renata Jońska,

2) ze strony rządowej:
    a) przedstawiciel Instytucji Zarządzającej PO KL:
        członek: Pani Aleksandra Dmitruk;
        zastępca: Pani Joanna Orłowska,
        przedstawiciele Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w MRR;
    b) przedstawiciel Wojewody Lubelskiego:
        członek: Pan Jarosław Szymczyk,
        zastępca: Pan Tomasz Włodek,
    c) przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie:
        członek: Pani Dorota Jaworowska,
        zastępca: Pani Anna Koper,

3) ze strony partnerów społecznych i gospodarczych z terenu województwa lubelskiego:
    a) przedstawiciele organizacji pracowników i organizacji pracodawców reprezentujących ich interesy w regionie:
        - przedstawiciele organizacji pracowników:
        1. członek: Pan Cezary Czarnocki, NSZZ „Solidarność”;
        zastępca: Pan Mateusz Ciejpa – Znamierowski, NSZZ „Solidarność
        2. członek: Pani Celina Stasiak, OPZZ;
        zastępca: Pan Janusz Różycki, OPZZ

        - przedstawiciele organizacji pracodawców:
        1. członek: Pani Marta Jankowska, Związek Rzemiosła Polskiego;
        zastępca: Pani Ewa Ozga, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”
        2. członek: Pani Teresa Bogacka, Konfederacja Pracodawców Polskich
        zastępca: Pani Ilona Hofman, Konfederacja Pracodawców Polskich

    b) przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu województwa:
        1.członek: Pan Jacek Paprota;
        zastępca: Pani Krystyna Targońska
        zgłoszeni przez Lubelską Fundację Rozwoju – Agencję Rozwoju Regionalnego;
        2.członek: Pan Piotr Dragan;
        zastępca: Pani Monika Mackiewicz - Drąg
        zgłoszeni przez Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego;
        3.członek: Pan Wojciech Dec;
        zastępca: Pani Bożena Żurek
        zgłoszeni przez Lubelski Ośrodek Samopomocy;

    c) przedstawiciel środowiska akademicko-naukowego z terenu województwa:
        członek: Pan Sławomir Partycki;
        zastępca: Pan Marek Białach
        zgłoszeni przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

    d) przedstawiciel Regionalnych Ośrodków EFS z terenu województwa:
        członek: Pan Henryk Łucjan, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny;
        zastępca: Pan Marcin Giza, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

4) obserwatorzy (bez prawa do głosowania):
    a) przedstawiciel Komisji Europejskiej – Pani Irma Krysiak;
    b) przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej – nie wskazano;
    c) przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Barbara Woszczyk

Do otwarcia plików pdf potrzebe jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753968, wizyty:7142483

projekt i cms: www.adm-media.pl