Twoja opinia

drukujAktualności

Informacja o planowanym posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Lubelskiego (PKM PO KL WL) i Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego (RST WL)

25-06-2014

Na wniosek Instytucji Pośredniczącej PO KL Województwa Lubelskiego na dzień 26 czerwca br. (czwartek) o godz. 11.00 zwołane zostało XXI posiedzenie PKM PO KL WL, które odbędzie się w siedzibie Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Czechowskiej 19 w Lublinie.

Organizacja posiedzenia jest związana z prezentacją dwóch raportów z badań ewaluacyjnych realizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego:
1.  Raportu końcowego badania ewaluacyjnego pn. Ocena skuteczności i trwałości wsparcia skierowanego na rozwój przedsiębiorczości w projektach realizowanych w ramach PO KL na terenie województwa lubelskiego realizowanego przez Konsorcjum firm: Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Badania i Szkolenia; Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi.
2. Raportu metodologicznego badania ewaluacyjnego pn. Ocena wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL na rzecz osób niepełnosprawnych, którego wykonawcą jest Pracownia Badań i Doradztwa “Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j.
Wyniki i rekomendacje uzyskane z przeprowadzonych badań zostaną wykorzystane przy programowaniu wsparcia w ramach programów regionalnych w nowej perspektywie finansowej 2014 -2020.
Po zakończeniu obrad Podkomitetu – ok. godz. 12.15 po raz XXII zbierze się Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Lubelskiego. W porządku obrad przewiduje się wydanie opinii nt. produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego pt.: Lubelska Pracownia, realizowanego przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w temacie: Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia w ramach Priorytetu VI PO KL. Od pozytywnej, bądż negatywnej decyzji RST może zależeć, czy efekt realizacji projektu -produkt finalny, zostanie przekazany do wykorzystania przez potencjalnych użytkowników.

W załączeniu:
Planowany porządek posiedzenia PKM PO KL WL
Planowany porządek posiedzenia RST WL

wróć do aktualności »

Pliki do pobrania


Do otwarcia plików pdf potrzebe jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13793507, wizyty:7161412

projekt i cms: www.adm-media.pl