Twoja opinia

drukujAktualności

XIX posiedzenie PKM PO KL WL

21-06-2013

PKM skrot

W środę, 19 czerwca br., w siedzibie Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie odbyło się XIX posiedzenie PKM PO KL WL.

 

Obrady prowadziła Iwona Nakielska, dyrektor Departamentu EFS UMWL. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego reprezentowała Joanna Orłowska, naczelnik Wydziału budżetu i rozliczeń. Członkowie Podkomitetu po wyjaśnieniach złożonych ze strony przedstawicieli Departamentu EFS podjęli uchwałę w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej PO KL zatwierdzenia projektu zmian w Planie działania na rok 2013 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach komponentu regionalnego.

Powyższa decyzja jest ważnym elementem dla rozszerzenia przez Komitet Monitorujący PO KL zakresu wsparcia Poddziałania 9.1.1 o działania ukierunkowane na przygotowanie oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w formie projektów systemowych. W praktyce projekty będą realizowane przez organy prowadzące oddziały przedszkolne zlokalizowane przy szkołach podstawowych. Oddziały przedszkolne znajdą się na listach kwalifikujących do objęcia wsparciem, będących załącznikami do Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL. Kwota kalkulacyjna dla jednego oddziału nie może przekraczać 87,3 tys. zł.
W ramach ww. projektów będzie można sfinansować m.in. zakup wyposażenia i montaż placu zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz toalet do potrzeb dzieci i personelu, wyposażenie służące utrzymaniu czystości w pomieszczeniach, doposażenie kuchni, zakup i montaż mebli (w tym do szatni), zabawek i pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, a także sprzętu ITC, audiowizualnego, tablic interaktywnych, kserokopiarek oraz wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi.

Druga część posiedzenia poświecona została omówieniu Raportu końcowego badania ewaluacyjnego pn. „Ocena sytuacji kobiet w województwie lubelskim w kontekście wsparcia oferowanego w ramach PO KL”. Gościem tej części obrad była Irena Kurzępa – Radna i Przewodnicząca Koła Kobiet Sejmiku Województwa Lubelskiego.
Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Instytucji Pośredniczącej PO KL WL celem dostarczenia kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy na temat sytuacji kobiet na lubelskim rynku pracy. Wykonawcą było konsorcjum firm: Zachodniopomorska Pracownia Badawcza Marta Rzeczkowska–Owczarek oraz Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. – reprezentowane na posiedzeniu przez Aleksandrę Irańską, specjalistę ds. badań, ewaluacji i analiz strategicznych w ZGD. W nawiązaniu do badania Urszula Żolińska, naczelnik Wydziału badań i analiz WUP w Lublinie, przedstawiła sytuację kobiet na rynku pracy w województwie lubelskim, a Rafał Sobiech, z-ca dyrektora Departamentu EFS, omówił wsparcie dla kobiet w ramach EFS wg stanu na 31 maja 2013 r. W efekcie dyskusji członkowie Podkomitetu głosowali za wdrożeniem rekomendacji płynących z badania, które zostaną wykorzystane przy planowaniu wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

 

 

Więcej informacji na temat PKM WL znajdą Państwo tutaj.

wróć do aktualności »

Pliki do pobrania


Do otwarcia plików pdf potrzebe jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13793378, wizyty:7161294

projekt i cms: www.adm-media.pl