Twoja opinia

drukujAktualności

Kolejne posiedzenie Podkomitetu Monitorującego POKL WL

12-06-2013

PKM skrot

Z inicjatywy Instytucji Pośredniczącej PO KL Województwa Lubelskiego Przewodniczący Podkomitetu – Pan Krzysztof Grabczuk podjął decyzję o zwołaniu na dzień 19 czerwca br. (środa) kolejnego – XIX posiedzenia PKM PO KL WL, które odbędzie się w siedzibie Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Czechowskiej 19 w Lublinie.

Punktem wyjścia dla organizacji posiedzenia jest planowane rozszerzenie zakresu wsparcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o działania ukierunkowane na przygotowanie oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. W związku z powyższym zachodzi konieczność uzupełnienia Planów działania dla Priorytetu IX na 2013 rok  o projekty systemowe dotyczące modernizacji oddziałów przedszkolnych. Więcej informacji na ten temat Znajdziecie Państwo pod linkiem: www.efs.lubelskie.pl

Organizacja posiedzenia zbiega się z opracowaniem Raportu końcowego badania ewaluacyjnego pn. „Ocena sytuacji kobiet w województwie lubelskim w kontekście wsparcia oferowanego w ramach PO KL”. Z tego powodu w porządku obrad przewidziano punkt w którym przedstawiciel wykonawcy badania dokona prezentacji raportu. Badanie przeprowadzone na zlecenie Instytucji Pośredniczącej PO KL dostarczy kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy na temat sytuacji kobiet na rynku pracy województwa lubelskiego. Sytuacja kobiet została porównana w odniesieniu do ich uczestnictwa w projektach EFS w kontekście zapotrzebowania na odpowiednio ukierunkowane działania. Wyniki i rekomendacje uzyskane z przeprowadzonego badania zostaną wykorzystane przy planowaniu wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 - 2020.

Planowany porządek posiedzenia do pobrania tutaj

wróć do aktualności »

Pliki do pobrania


Do otwarcia plików pdf potrzebe jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13793346, wizyty:7161262

projekt i cms: www.adm-media.pl