Twoja opinia

drukujAktualności

XVII posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubelskiego

20-11-2012

21 listopada br. (środa) w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie odbędzie się XVII posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubelskiego (PKM PO KL WL).

Posiedzenie będzie poświęcone prezentacji Planów działania na 2013 r. w ramach komponentu regionalnego PO KL. Członkowie Podkomitetu zapoznają się również z Informacją nt wykorzystania alokacji oraz realizacji harmonogramu ogłaszania konkursów na 2012 r. dla priorytetów komponentu regionalnego PO KL. Końcowym efektem posiedzenia będzie podjęcie decyzji w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej PO KL Planów działania na 2013 r.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie i prowadzenie posiedzenia – Pan Krzysztof Grabczuk – Przewodniczący Podkomitetu, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Informacja nt stanu wykorzystania alokacji oraz realizacji harmonogramu ogłaszania konkursów na 2012 r. dla priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Lubelskiego 2007-2013.

4.    Prezentacja założeń Planów działania na rok 2013 dla komponentu regionalnego PO KL w województwie lubelskim.

5.    Prezentacja Planów działania na rok 2013 dla Priorytetów VI i VII PO KL
– województwo lubelskie.

6.    Prezentacja Planów działania na rok 2013 dla Priorytetów VIII i IX PO KL
– województwo lubelskie.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej PO KL Planów działania na 2013 rok.

8.    Dyskusja. Sprawy różne. Wolne wnioski.


9.    Zakończenie posiedzenia.

Pliki do pobrania

Porządek obrad 21.11.2012.pdf (20-11-2012) 80,25 KB


Do otwarcia plików pdf potrzebe jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj

wróć do aktualności »

Pliki do pobrania


Do otwarcia plików pdf potrzebe jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13793487, wizyty:7161392

projekt i cms: www.adm-media.pl