Twoja opinia

drukujProjekt systemowy 8.1.4.

Badania i analizy potencjału gospodarczego regionu w kontekście strategicznych dziedzin rozwoju województwa (8.1.4)

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie realizuje projekt systemowy pt: „Badania i analizy potencjału gospodarczego regionu w kontekście strategicznych dziedzin rozwoju województwa” w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu została przekazana Departamentowi Gospodarki i innowacji zaś nadzór nad sprawną realizacją sprawuje Departament Europejskiego Funduszu Społecznego pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej.

Celem ogólnym projektu jest zainicjowanie funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w regionie poprzez m.in. uzupełnienie i rozwinięcie polityki Samorządu Województwa w zakresie monitorowania procesów i zmian gospodarczych zachodzących w województwie lubelskim. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania i analizy gospodarki regionu oraz promocja ich wyników. Realizacja tego działania przyczyni się do wzmocnienia korzystnych procesów i zmian, jakie obecnie zachodzą w województwie lubelskim zakresie właściwego pojmowania i wspierania innowacyjności przedsiębiorstw. Uzyskane informacje z przeprowadzonych badań i analiz staną się także elementem Systemu Informacji Przestrzennej Lubelszczyzny.

Wartość projektu wynosi:  591 017,00 zł

W ramach projektu realizowany jest obecnie projekt badawczy, którego wykonawcą jest Instytut Badań i Analiz Olsztyńskiej Szkoły Biznesu s.c. Wyniki badań zaprezentowane zostaną na konferencji podsumowującej dnia 21 stycznia 2009 r. (szczegółowe informacje podane zostaną w najbliższym czasie)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13793336, wizyty:7161252

projekt i cms: www.adm-media.pl