Twoja opinia

drukujStruktura organizacyjna

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Adres: Czechowska 19, 20-072 Lublin
Nr telefonu: (0-81) 441 68 50
Nr faxu: (0-81) 44 16 853
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 


Dyrektor DW EFS: Iwona Nakielska
Nr telefonu: (0-81) 441 68 50
Adres e-mail: iwona.nakielska@lubelskie.pl

    Oddział Kontroli 

    Zastępca I Dyrektora DW EFS: Rafał Sobiech
    Nr telefonu: (0-81) 441 68 50
    Adres e-mail: rafal.sobiech@lubelskie.pl

        Oddział Monitoringu i Ewaluacji
        Oddział Koordynacji Wdrażania EFS
        Oddział Obsługi Finansowej EFS

    Zastępca II Dyrektora DW EFS: Hubert Rząsowski
    Nr telefonu: (0-81) 441 68 50
    Adres e-mail: hubert.rzasowski@lubelskie.pl

        Oddział Oceny Projektów
        Oddział Realizacji Projektów I
        Oddział Realizacji Projektów II

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13786907, wizyty:7158061

projekt i cms: www.adm-media.pl