Twoja opinia

drukujProjekty systemowe

Aktualnie prowadzone projekty systemowe

  1. „Badania i analizy potencjału gospodarczego regionu w kontekście strategicznych dziedzin rozwoju województwa” w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  2. „Stypendia naukowe dla doktorantów” Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki  Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  3. „Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753531, wizyty:7142047

projekt i cms: www.adm-media.pl