Twoja opinia

drukujKonkursy

 

Informacja miesięczna na temat trwania naboru i wykorzystania alokacji w miesiącu lutym 2015 w ramach projektu systemowego "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" - III. dodatkowy nabór wniosków w 2014 roku

Poddziałanie 9.1.1 10-03-2015

ETAP: Ogłoszenie konkursu Wyjaśnienia Raport sesji otwarcia Harmonogram przeprowadzania oceny i wyboru wniosków Protokół z wyników oceny formalnej Protokół z oceny merytorycznej Wykazy zawartych umów Lista członków KOP  Umowy rozwiązane

Informacja miesięczna na temat trwania naboru i wykorzystania alokacji w miesiącu lutym 2015 w ramach projektu systemowego "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" - III. dodatkowy nabór wniosków w 2014 roku

przejdź do strony konkursu: 9.1.1 projekt systemowy, III nabór » wróć do aktualności dot. konkursów »

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13786911, wizyty:7158065

projekt i cms: www.adm-media.pl