Twoja opinia

drukujKonkursy

 

Poddziałanie 9.1.1 9.1.1 projekt systemowy, III nabór

ETAP: Ogłoszenie konkursu Wyjaśnienia Raport sesji otwarcia Harmonogram przeprowadzania oceny i wyboru wniosków Protokół z wyników oceny formalnej Protokół z oceny merytorycznej Wykazy zawartych umów Lista członków KOP  Umowy rozwiązane

Data rozpoczęcia naboru: 25-11-2014
Data zakończenia naboru: 28-11-2014

Aktualny etap to: Wykazy zawartych umów Zmień na inny etap:

Aktualności

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13786879, wizyty:7158033

projekt i cms: www.adm-media.pl