Twoja opinia

drukujKonkursy

 

Poddziałanie 6.1.2 1/POKL/6.1.2/2014

ETAP: Ogłoszenie konkursu Wyjaśnienia Raport sesji otwarcia Harmonogram przeprowadzania oceny i wyboru wniosków Protokół z wyników oceny formalnej Protokół z oceny merytorycznej Wykazy zawartych umów Lista członków KOP  Umowy rozwiązane

Data rozpoczęcia naboru: 19-02-2014
Data zakończenia naboru: 31-12-2014

Aktualny etap to: Ogłoszenie konkursu Zmień na inny etap:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13786930, wizyty:7158084

projekt i cms: www.adm-media.pl