Twoja opinia

drukujAktualności

Pierwsze pieniądze z RPO WL na wsparcie ekonomii społecznej

21-07-2015

Ruszył nabór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

(RPO WL). Nabór dotyczy typu projektu nr 5: Koordynacja obszaru ekonomii społecznej w regionie. Jego beneficjentem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 informuje o naborze wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego 

w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

(RPO WL). Nabór dotyczy typu projektu nr 5: Koordynacja obszaru ekonomii społecznej w regionie , którego beneficjentem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. 

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 13 lipca 2015 r. do 27 lipca 2015 r. 

do godz. 15.30. 

 

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego przygotowanego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014) dostępnego pod adresem https://lsi2014.lubelskie.pl.

 

W ramach niniejszego naboru kwota alokacji w ramach Działania 11.3 Ekonomia Społeczna  Osi Priorytetowej 11 Włączenie Społeczne RPO WL 2014-2020 wynosi 1 440 000,00 zł, 

w tym:

a. współfinansowanie ze środków EFS: 1 224 000,00 zł

b. wymagany wkład własny w wysokości 15% wartości projektu: 216 000,00 zł.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Punkt Kontaktowy, ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pokój nr 1, tel. 81 44 16 843, infolinia 0 800 888 337, e-mail: efs@lubelskie.pl oraz www.efs.lubelskie.pl.

 

wróć do aktualności »

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13786838, wizyty:7157992

projekt i cms: www.adm-media.pl