Twoja opinia

drukujKonsultacje – Etap I

I etap konsultacji w ramach prac nad Planami działania na 2013 rok dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obejmuje zgłaszanie propozycji priorytetowych obszarów wsparcia oraz  szczegółowych kryteriów wyboru projektów. Wyniki przeprowadzonych konsultacji wraz ze stanowiskiem Instytucji Pośredniczącej w zakresie propozycji zgłoszonych do dnia 2 lipca 2012 roku ujęte zostaną w zestawieniach dla poszczególnych Priorytetów.

 

Pliki do pobrania

Formularz_IX_2013_15_6_12.doc (18-06-2012) 153,5 KB

Formularz_VI_2013_15_6_12.doc (18-06-2012) 152 KB

Formularz_VII_2013_15_6_12.doc (18-06-2012) 153 KB

Formularz_VIII_2013_15_6_12.doc (18-06-2012) 153,5 KB

Wyniki_I_etap_IX_9_07_12_ost.pdf (09-07-2012) 91,14 KB

Wyniki_I_etap_VII_9_07_12_ost.pdf (09-07-2012) 109,09 KB

Wyniki_I_etap_VI_9_07_12 _ost.pdf (09-07-2012) 139,93 KB


Do otwarcia plików pdf potrzebe jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13754006, wizyty:7142521

projekt i cms: www.adm-media.pl