Twoja opinia

drukujFAQ

Fitruj wg działań: pokaż / ukryj filtr

Zaznacz te działania które Cię interesują, usuń wszystkie zaznaczenia

Jeśli nie zaznaczysz żadnego. Pokazane zostaną wszystkie rekordy

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarkiPriorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachSzukaj:

Mam pytanie dotyczące realizacji projektu w ramach działania 9.4 POKL. Czy osoby zatrudnione przy projekcie (np. kierownik) mogą być jednocześnie beneficjentami ostatecznymi jeśli spełniają wszystkie kryteria uczestnictwa w projekcie? »

Działanie 6.1, Działanie 6.2, Działanie 6.3, Działanie 7.1, Działanie 7.2, Działanie 7.3, Działanie 8.1, Działanie 8.2, Działanie 9.1, Działanie 9.2, Działanie 9.3, Działanie 9.4, Działanie 9.5

12-02-2010

Uczniowie jakich typów szkół mogą być grupą docelową w ramach Działań 9.1.2, 9.2 i 9.3 POKL? »

Działanie 9.1, Działanie 9.2, Działanie 9.3, Działanie 9.4, Działanie 9.5

09-02-2010

Czyje podpisy oraz pieczątki powinny się znaleźć w punkcie V wniosku "Oświadczenie"? - w tabeli pod zapisem "Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Beneficjenta". »

Działanie 6.1, Działanie 6.2, Działanie 6.3, Działanie 7.1, Działanie 7.2, Działanie 7.3, Działanie 8.1, Działanie 8.2, Działanie 9.1, Działanie 9.2, Działanie 9.3, Działanie 9.4, Działanie 9.5

01-07-2009

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13793379, wizyty:7161295

projekt i cms: www.adm-media.pl