Twoja opinia

drukujFAQ

28-02-2012

Pytanie:

Czy biblioteka publiczna może zostać beneficjentem pomocy de minimis w ramach projektu szkoleniowego skierowanego do przedsiębiorstw?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej działalność kulturalna instytucji kultury działalność kulturalna prowadzona przez bibliotekę nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów. Jednocześnie ust. 3 powyższego artykułu wskazuje, że w zakresie nie dotyczącym organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się przepisy o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zapoznając się każdorazowo ze statutem danej biblioteki publicznej można stwierdzić, że dopuszczalnymi źródłami finansowania biblioteki mogą być tzw. dochody własne lub inne prawem dozwolone źródła. Może to wskazywać na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli dana biblioteka prowadzi faktyczną działalność gospodarczą powinna zostać zakwalifikowana jako przedsiębiorstwo w rozumieniu szerokiej definicji przedsiębiorstwa oraz mieć możliwość skorzystania z pomocy de minimis w ramach szkoleń.

Należy zaznaczyć, że w sytuacji, gdy IP/IP2 nie jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej / de minimis obowiązek weryfikacji danego podmiotu pod kątem możliwości udzielenia pomocy spoczywa na beneficjencie (operatorze pomocy).

Działanie 6.1, Działanie 6.2, Działanie 6.3, Działanie 7.1, Działanie 7.2, Działanie 7.3, Działanie 8.1, Działanie 8.2, Działanie 9.1, Działanie 9.2, Działanie 9.3, Działanie 9.4, Działanie 9.5

wróć do FAQ »

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13792504, wizyty:7161110

projekt i cms: www.adm-media.pl