Twoja opinia

drukujFAQ

09-02-2012

Pytanie:

Czy pomoc publiczna / pomoc de minimis może zostać udzielona przedsiębiorstwom z branży przetwórstwa rolno – spożywczego?

Odpowiedź:

Istnieje możliwość udzielenia pomocy publicznej lub pomocy de minimis na rzecz przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa rolno-spożywczego nie mogą korzystać z pomocy de minimis w przypadkach (art. 1, ust. 1, lit. c Rozporządzenia Komisji (WE) NR 1998/2006 z dn. 15 grudnia 2006 r.):

  • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą;
  • kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców.


Branża przetwórstwa rolno – spożywczego nie może skorzystać z pomocy w ramach wyłączeń blokowych w przypadkach (art. 1, ust. 3, lit. c Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dn. 6 sierpnia 2008 r.):

  • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą, lub
  • kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców.


Mając na uwadze powyższe uznać należy, że można udzielić pomocy publicznej / pomocy de minimis na szkolenia przedsiębiorstwom z branży przetwórstwa rolno – spożywczego.

wróć do FAQ »

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13792517, wizyty:7161123

projekt i cms: www.adm-media.pl