Twoja opinia

drukujFAQ

09-02-2012

Pytanie:

Jakie formy zatrudnienia są brane pod uwagę przy kwalifikowaniu przedsiębiorstw do kategorii mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa?

Odpowiedź:

Zgodnie z artykułem 5 załącznika do Zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, pt. „Definicja mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw przyjęta przez Komisję” liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie „rocznych jednostek roboczych” (RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku referencyjnego, który jest brany pod uwagę. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin lub pracowników sezonowych, jest obliczana jako część ułamkowa RJR.

Do osób zatrudnionych zalicza się:
a)    pracowników (zgodnie z Kodeksem pracy [Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 ze zm.]);
b)    osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego;
c)    właścicieli – kierowników;
d)    partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i osiągających z niego korzyści finansowe.

Do osób zatrudnionych nie są zaliczani:
a)    praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym;
b)    pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym;
c)    osoby świadczące prace na podstawie umowy zlecenia jak również umowy o dzieło.

wróć do FAQ »

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13786873, wizyty:7158027

projekt i cms: www.adm-media.pl