Twoja opinia

drukujWyniki

W ramach III etapu konsultacji w ramach prac nad Planami działania na 2012 rok dla Priorytetów komponentu  regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgłaszano uwagi w zakresie szczegółowych kryteriów wyboru projektów, zaproponowanych w Kartach Działań dla konkursów planowanych do ogłoszenia w 2012 roku oraz dla projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 oraz Działania 7.1 PO KL. Wyniki przeprowadzonych konsultacji wraz ze stanowiskiem Instytucji Pośredniczącej w zakresie uwag i propozycji zgłoszonych do dnia 20 października 2011 roku ujęto w zestawieniach dla poszczególnych Priorytetów.

Pliki do pobrania

wyniki_kons_III_etap_PD_2012_VI.pdf (16-11-2011) 128,76 KB

wyniki_kons_III_etap_PD_2012_VII.pdf (16-11-2011) 168,17 KB

wynki_kons_III_etap_PD_2012_IX.pdf (16-11-2011) 132,69 KB


Do otwarcia plików pdf potrzebe jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753920, wizyty:7142435

projekt i cms: www.adm-media.pl