Twoja opinia

drukujProjekty badawcze - raporty

 

W celu zapewnienia potencjalnycm Beneficjentom dostępu do danych i informacji, uzyskanych dzięki realizacji projektów współfinansowanych przez EFS udostęniamy bazę opracowań powstałych w wyniku projektów badawczych, zrealizowanych z wykorzystaniem środków EFS.

Opracowania i raporty posegregowane zostały według priorytetów PO KL. Baza będzie systematycznie uzupełniania.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13793376, wizyty:7161292

projekt i cms: www.adm-media.pl