Twoja opinia

drukujKonsultacje - Etap I

Konsultacje Planów działania na rok 2012 – I etap

 

I etap konsultacji w ramach prac nad Planami działania na 2012 rok dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obejmował zgłaszanie propozycji priorytetowych obszarów wsparcia oraz  szczegółowych kryteriów wyboru projektów. Wyniki przeprowadzonych konsultacji wraz ze stanowiskiem Instytucji Pośredniczącej w zakresie propozycji zgłoszonych do dnia 30 czerwca 2011 roku ujęto w zestawieniach dla poszczególnych Priorytetów.

Pliki do pobrania

Formularz_VII_2012_10_VI_11.doc (10-06-2011) 205 KB

Formularz_IX_2012_10_VI_11.doc (10-06-2011) 207,5 KB

Formularz_VI_2012_10_VI_11.doc (10-06-2011) 205,5 KB


Do otwarcia plików pdf potrzebe jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753971, wizyty:7142486

projekt i cms: www.adm-media.pl