Twoja opinia

drukujFormularz PEFS

Instytucja Zarządzająca PO KL podpisała z firmą Britenet umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego (Help Desk) dla użytkowników systemu PEFS 2007.

 

Pomoc techniczna obejmuje wsparcie przy użytkowaniu systemu PEFS 2007, nie obejmujezaś kwestii merytorycznych związanych z wprowadzaniem danych, które należy kierowaćw odrębnym trybie do właściwej Instytucji Pośredniczącej II stopnia/Instytucji Pośredniczącej.

 

Czas dostępu do usługi

Usługa jest dostępna dla użytkowników systemu PEFS 2007 w dni robocze od poniedziałkudo piątku, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:15 do 16:15.

Rozwiązanie zgłaszanego przez użytkownika problemu powinno nastąpić w ciągu 48 godzinlicząc od jego zgłoszenia.

 

Kanały komunikacji

Podstawowymi kanałami komunikacji, służącymi do zgłaszania problemów, są telefoni skrzynka poczty elektronicznej. W przypadku braku możliwości zgłoszenia problemujedną z tych dróg, zgłoszenie powinno być dokonane na numer faksu podany poniżej. Jeżeli w celu rozwiązania problemu technicznego niezbędne będzie przekazanie do linii wsparciaFormularza PEFS 2007 lub innego pliku z danymi osobowymi uczestników, należy skorzystaćz witryny bezpiecznej wymiany plików, która w bezpieczny sposób pozwoli na przekazanieprzez sieć Internet danych.

 Telefon stacjonarny: (81) 311 00 30

Poczta elektroniczna: pefs2007@britenet.com.pl

Uwaga! Na podany adres mailowy nie wolno przesyłać Formularzy PEFS 2007 lub zrzutów

ekranu (z ang. screenshot) zawierających dane osobowe!

Faks: (81) 463 44 66

Adres witryny bezpiecznej wymiany plików: https://www.pefs2007.gov.pl

 

Zgłoszenie przekazywane do linii wsparcia technicznego powinno zawierać co najmniej

następujące informacje:

• Dane kontaktowe – dane, które umożliwią kontakt pracowników wsparciatechnicznego ze zgłaszającym np. telefon, nazwa instytucji albo nazwisko, jeżeliosobą zgłaszającą jest osoba fizyczna,

• Numer wersji aplikacji – nazwa aplikacji, w której wystąpił problem oraz jej wersja,

• Informacja o stacji roboczej użytkownika,

– opis warunków, w których wystąpił problem,

– wszystkie informacje techniczne, które pozwolą na zlokalizowanie problemu - podjakim systemem operacyjnym użytkowano aplikację, jaki jest procesor, ile jestpamięci RAM, itp.,

• Opis błędu/problemu/zmiany funkcjonalności – szczegółowy opis błędu lub problemupozwalający na powtórzenie opisanej sytuacji albo propozycja zmiany funkcjonalności aplikacji.

 

Pliki do pobrania

wersje Formularz PEFS (06-07-2012) 1,04 MB

Historia aktualizacji pliku

wersje FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL (09-09-2011) 225,13 KB

Historia aktualizacji pliku

wersje PEFS2007_walidator.xls (18-02-2013) 1,03 MB

Historia aktualizacji pliku

wersje Karta_zgloszenia_1.0.rtf (25-03-2014) 1,39 MB

Historia aktualizacji pliku

Instrukcja_ PEFS2007_lipiec2012.pdf (06-07-2012) 976,77 KB


Do otwarcia plików pdf potrzebe jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13793499, wizyty:7161404

projekt i cms: www.adm-media.pl