Twoja opinia

drukujZasady i Wytyczne

 

 

 

 • Zasady i Wytyczne
  • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu
  • Zasady dokonywania wyboru projektów
  • Finanse
   • Kwalifikowalność wydatków
   • Finansowanie
   • Zamówienia publiczne
   • Korekty finansowe
   • Wniosek o płatność
   • Raportowanie
  • Promocja
  • Sprawozdawczość
  • Kontrola
  • Procedura odwoławcza
  • Pomoc Techniczna

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13793350, wizyty:7161266

projekt i cms: www.adm-media.pl