Twoja opinia

drukujDokumenty Programowe

Przedstawiamy Państwu dokumenty programowe, niezbędne wszystkim beneficjentom od momentu sporządzania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Kapitał Ludzki, poprzez realizację projektu, aż do jego ostatecznego rozliczenia.

Dokumenty programowe zamieszczone zostały w zakładkach tematycznych tak, by ułatwić Państwu szybkie odszukanie poszczególnych plików. Sposób rozmieszczenia zakładek tematycznych obrazuje poniższy schemat:

 

Dokumenty Programowe

 • Dokumenty podstawowe
 • Zasady i Wytyczne
  • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu
  • Zasady dokonywania wyboru projektów
  • Finanse
   • Kwalifikowalność wydatków
   • Finansowanie
   • Zamówienia publiczne
   • Korekty finansowe
   • Wniosek o płatność
   • Raportowanie
  • Promocja
  • Sprawozdawczość
  • Kontrola
  • Procedura odwoławcza
  • Pomoc Techniczna
 • Pozostałe dokumenty
 • Prawo krajowe
 • Prawo unijne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753548, wizyty:7142064

projekt i cms: www.adm-media.pl