Twoja opinia

drukujBADANIA zlecone przez UMWL

Badanie ewaluacyjne: Tytuł badania ewaluacyjnego: Ocena zapotrzebowania na realizację usług rozwojowych w odniesieniu do potrzeb przedsiębiorców z województwa lubelskiego

 

Nazwa wykonawcy:             Konsorcjum firm: WYG PSDB Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy „S-TO-S” (Członek Konsorcjum)

Termin zawarcia umowy:      14.05.2015 r.

Okres realizacji badania:       14.05.2015 r. – 13.07.2015 r.

Koszt brutto:                         79 642,00 PLN

Pobierz raport końcowy


Badanie ewaluacyjne: Ocena działań na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej osób starszych w kontekście niekorzystnej sytuacji demograficznej w województwie lubelskim

 

Nazwa wykonawcy:              Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source Korczyński Sarapata sp.j.

Termin zawarcia umowy:      2 czerwca 2015 r.

Okres realizacji badania:       2.06.2015 r. – 1.08.2015 r.

 

Koszt brutto:                         60 393,00 PLN

Pobierz raport końcowy

 

Badanie ewaluacyjne: Ocena potrzeb województwa lubelskiego w zakresie realizacji projektów dotyczących profilaktyki w zakresie chorób cywilizacyjnych i zawodowych

 

Nazwa wykonawcy:               WYG PSDB Sp. z o.o.

Termin zawarcia umowy:      25 lipca 2014 r.

Okres realizacji badania:       25.07.2014 r. – 23.09.2014 r.

Koszt brutto:                           52 890,00 PLN

 

 

Pobierz raport końcowy

 

 

„Ocena wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL na rzecz osób niepełnosprawnych”

 

Nazwa Wykonawcy:                      Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j.

 

Termin zawarcia umowy:            06.05.2014 r.

Okres realizacji badania:              06.05.2014 r. – 29.07.2014 r.

 

Koszt brutto:                                    54 120,00 zł.

Pobierz raport końcowy

 

„Ocena skuteczności i trwałości wsparcia skierowanego na rozwój przedsiębiorczości w projektach realizowanych w ramach PO KL na terenie województwa lubelskiego”

 

Nazwa wykonawcy:                Konsorcjum firm:

Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Badania i Szkolenia – Lider konsorcjum,

Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi – Partner konsorcjum

Termin zawarcia umowy:       31 grudnia 2013 r.

Okres realizacji badania:         31.12.2013 r. – 11.03.2014 r.

Koszt brutto:                           59 681,25 PLN

Pobierz raport końcowy

 

Badanie ewaluacyjne „Analiza potrzeb i barier organów prowadzących w zakresie programów rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubelskim”

 

Nazwa wykonawcy:                       Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński, Sarapata sp. j.

Termin zawarcia umowy:            31 lipca 2013 r.

Okres realizacji badania:              02.09.2013 r. – 10.11.2013 r.

Koszt brutto:                                    53 013,00 zł

Pobierz raport końcowy

 

Badanie ewaluacyjne pn. "Ocena sytuacji kobiet w województwie lubelskim w kontekście wsparcia oferowanego w ramach PO KL"

Nazwa wykonawcy:               Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum: Zachodniopomorska Pracownia Badawcza

Partner konsorcjum: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Termin zawarcia umowy:      2 stycznia 2013 r.

Okres realizacji badania:       styczeń – marzec 2013 roku

Koszt brutto:                           68 105,00 zł

Pobierz Raport końcowy

 

"Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL"

Nazwa wykonawcy: PSDB Sp. z o.o.

Termin zawarcia umowy: 11 kwietnia 2012 r.

Okres realizacji badania: kwiecień – lipiec 2012 roku

Koszt brutto: 90 145,47 

Pobierz raport końcowy

 

„Ocena efektywności form wsparcia w opinii uczestników, którzy skorzystali ze szkoleń i doradztwa w zakresie rozpoczynania działalności typu spin off i spin out  w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL”.

Nazwa wykonawcy:             Pracownia Badań i Doradztwa "Re-Source" Korczyński i Sarapata Sp. j.

Termin zawarcia umowy:      30 września 2011 roku

Okres realizacji badania:        wrzesień - listopad 2011roku

Koszt brutto: 46 740,00  zł 

Pobierz Raport końcowy

 

„Ocena barier w zakresie aplikowania i realizacji projektów w ramach Działania 9.2 PO KL”

Nazwa wykonawcy:             BIOSTAT Piszczek, Wolny Sp.j.

Termin zawarcia umowy:      30 września 2011 r.

Okres realizacji badania:       wrzesień – listopad 2011 roku

Koszt brutto:                     34 317,00 zł

Pobierz raport końcowy

 

„Ocena poziomu realizacji wskaźników  w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie lubelskim”


Nazwa wykonawcy:                 PSDB Sp. z o.o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa

Termin zawarcia umowy:          6 września 2010 r.

Okres realizacji badania:            wrzesień - październik 2010

Koszt brutto:                          48 800,00 zł

Pobierz Raport końcowy
Download Summary 

 

„Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim”

 

Nazwa wykonawcy:                  Agrotec Polska Sp. z o.o., ul.Dzika 19/23, 00-172 Warszawa

Termin zawarcia umowy:           31 grudnia 2009 roku

Okres realizacji badania:             grudzień 2009 - marzec 2010

Koszt brutto:                           70 000,00 zł

 

 Pobierz Raport końcowy


„Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX w tym procesu komunikacji wewnętrznej”

Nazwa wykonawcy:                Agrotec Polska Sp. z o.o., ul.Dzika 19/23, 00-172 Warszawa

Termin zawarcia umowy:         19 lutego 2009 roku

Okres realizacji badania:           luty - maj 2009

Koszt brutto:                         108 580,00 zł

Pobierz Raport końcowy

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13793514, wizyty:7161419

projekt i cms: www.adm-media.pl