Twoja opinia

drukujWykaz przedsiębiorstw objętych wsparciem w ramach 8.1.1 i 8.1.2 PO KL

W nawiązaniu do wniosku zgłoszonego w trakcie IX posiedzenia Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Lubelskiego, które odbyło się 17 listopada 2010 r. przekazujemy do Państwa dyspozycji  bazę przedsiębiorstw, których pracownicy otrzymali wsparcie szkoleniowe w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL.

Celem utworzenia ww. bazy było przekazanie Beneficjentom opracowującym  wnioski o dofinansowanie realizacji projektu narzędzia weryfikacji spełnienia kryterium dostępu w ramach Poddziałania 8.1.1  Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie przedsiębiorstwa niekorzystające dotąd ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL.

Umieszczenie przedsiębiorstwa w zestawieniu oznacza, że jego pracownicy skorzystali już ze wsparcia ze środków EFS w ramach projektów szkoleniowych objętych pomocą publiczną  i ponowne ubieganie się przedsiębiorcy, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

Operatorzy kierujący wsparcie do przedsiębiorstw w zakresie Poddziałania 8.1.1 również są zobowiązani do spełnienia ww. kryterium dostępu.

Powyższe ograniczenie jest podyktowane sposobem pomiaru wskaźników w projekcie – Każde przedsiębiorstwo powinno być wykazywane tylko raz w ramach projektu (niezależnie od liczby jego pracowników, którzy rozpoczęli udział w projekcie)

Zestawienie zawiera dane wg stanu na koniec września 2010 roku. Ponadto należy podkreślić, iż w ramach Poddziałania 8.1.2 do chwili obecnej nie były realizowane projekty z pomocą publiczną. Kolejne aktualizacje będą sporządzane na bieżąco.

2015

2014

2013
2012
2011
2010

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13786917, wizyty:7158071

projekt i cms: www.adm-media.pl