Twoja opinia

drukujKonsultacje - Etap 2

II etap konsultacji w ramach prac nad Planami działania na 2011 rok dla Priorytetów komponentu regionalnego PO KL obejmował zgłaszanie uwag w zakresie szczegółowych kryteriów wyboru projektów, zaproponowanych we wstępnej wersji Planów działania opracowanych przez IP w lipcu br. W etapie tym zgłoszone sugestie dotyczyły wyłącznie Priorytetów VI i IX PO KL. Wyniki przeprowadzonych konsultacji wraz ze stanowiskiem Instytucji Pośredniczącej w zakresie zgłoszonych uwag ujęto w odpowiednich zestawieniach.

Do otwarcia plików pdf potrzebe jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13793510, wizyty:7161415

projekt i cms: www.adm-media.pl