Twoja opinia

drukujKonsultacje - Etap I

I etap konsultacji w ramach prac nad Planami działania na 2011 rok dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obejmował zgłaszanie propozycji, które powinny zostać uwzględnione w ramach szczegółowych kryteriów wyboru projektów. Wyniki przeprowadzonych konsultacji wraz ze stanowiskiem Instytucji Pośredniczącej w zakresie propozycji zgłoszonych do dnia 25 czerwca 2010 roku ujęto w zestawieniach dla poszczególnych Priorytetów.

 

 

Pliki do pobrania

Wyniki_konsult_I_etap_IX.pdf (09-08-2010) 373,83 KB

Wyniki_konsult_I_etap_VI.pdf (09-08-2010) 438,05 KB

Wyniki_konsult_I_etap_VII.pdf (09-08-2010) 414,85 KB

Wyniki_konsult_I_etap_VIII.pdf (09-08-2010) 401,61 KB

Wyniki I Etapu konsultacji.zip (09-08-2010) 1,38 MB

formularz.doc (14-06-2010) 38,5 KB

konsultacje_pd.pdf (14-06-2010) 928,97 KB


Do otwarcia plików pdf potrzebe jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753902, wizyty:7142417

projekt i cms: www.adm-media.pl