Twoja opinia

drukujSprawozdanie okresowe za I półrocze

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje, że dnia 17 września 2009 r., Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła korektę sprawozdania okresowego za I półrocze 2009 r. z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego PO KL w województwie lubelskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Do pobrania:

Korekta Sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Załączniki 1-11

 

Do otwarcia plików pdf potrzebe jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13793377, wizyty:7161293

projekt i cms: www.adm-media.pl