Twoja opinia

drukujRówność szans kobiet i mężczyzn

 

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn  w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz włączanie tej zasady w główny nurt polityki jest prawnym obowiązkiem każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zasada równości szans kobiet i mężczyzn przestrzegana będzie na każdym etapie realizacji Programu.

Przyjęta strategia programowania, uwzględniając odmienną sytuację kobiet i mężczyzn, w sposób horyzontalny potraktowała tę zasadę we wszystkich Priorytetach PO KL. Projekty przygotowywane i wdrażane w ramach Programu oparte będą o diagnozę uwzględniającą sytuację kobiet i mężczyzn w danym obszarze oraz ocenę wpływu na sytuację płci. Jednocześnie przyjęty system wskaźników winien umożliwić gromadzenie danych statystycznych w podziale na płeć, a oddziaływanie Programu na realizację zasady równych szans kobiet i mężczyzn zostanie uwzględnione w badaniach ewaluacyjnych

Pliki do pobrania


Do otwarcia plików pdf potrzebe jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753579, wizyty:7142095

projekt i cms: www.adm-media.pl