Twoja opinia

drukujKampania promocyjna 2009

KONKURS. Billboard dla zwycięzcy

17-04-2009

Zwycięzca konkursu „Kapitał Wielkich Możliwości” będzie mógł zobaczyć swoją pracę na 5 billboardach: w Lublinie, Chełmie, Zamościu, Białej Podlaskiej i w Puławach. Decyzję o nietypowej formie wyróżnienia najlepszej pracy podjął organizator konkursu, czyli Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Konkurs jest elementem dwumiesięcznej kampanii Programu Kapitał Ludzki (PO KL) zorganizowanej w województwie lubelskim, pod hasłem „Kapitał Wielkich Możliwości”. Zadaniem uczestników jest zobrazowanie tego hasła w formie pracy plastycznej, z sugestią, że powinna ona koncentrować się wokół szeroko pojmowanych zagadnień związanych z pracą  i edukacją w kontekście oferty PO KL. Dodatkowo jury z agencji reklamowej Vena Art, odpowiedzialnej za kampanię promocyjną PO KL, wybierze spośród uczestników konkursu osobę, która odbędzie miesięczne praktyki w ich firmie.

Konkurs ma zachęcić osoby do rozwijania swoich zdolności oraz skłonić do inwestowania w siebie i swoje umiejętności. Wpisuje się on w ideę Programu Kapitał Ludzki, który daje szansę na podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie doświadczenia, poprzez szkolenia, praktyki, staże oraz warsztaty.

Lokalizacja billboardów ze zwycięską pracą, również poza granicami Lublina jest celowa. Organizatorzy w promocji konkursu szczególną uwagę kierują w stronę małych miasteczek i wsi województwa lubelskiego, które są tak ważne w realizacji Programu Kapitał Ludzki. To szansa dla zdolnych osób, które mają mniejsze możliwości zaprezentowania swojego potencjału, a poprzez udział w konkursie mogą z dnia na dzień stać się zauważone.

W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne bez ograniczeń wieku, zamieszkania, czy narodowości. Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie na adres konkurs@lubelskie.pl wiadomości e-mail zawierającej załącznik w formie pliku w formacie do wyboru (.jpg, .pdf) z pracą konkursową. Dopuszczalny rozmiar pliku to 8MB, rozmiar prac konkursowych powinien być zbliżony do 50,4 cm szerokości i 23,8 cm wysokości, aby później mógł być zaadaptowany do projektu billboardu. Prace składać można do 20 maja 2009 r.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest także na stronie www.efs.lubelskie.pl w zakładce Kampania promocyjna/Konkurs .

 

Pliki do pobrania


Do otwarcia plików pdf potrzebe jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj

wróć do aktualności »

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13793354, wizyty:7161270

projekt i cms: www.adm-media.pl