Twoja opinia

drukujPoddziałanie 9.1.3

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych


NA CO?

    realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym

DLA KOGO?

    samorząd województwa

GRUPY DOCELOWE

    szczególnie uzdolnieni w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którym trudna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny

ILE?

    Środki finansowe (euro)

    2 270 798

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13793340, wizyty:7161256

projekt i cms: www.adm-media.pl