Twoja opinia

drukujPoddziałanie 9.1.1

Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej


NA CO?

    - tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w szczególności na obszarach wiejskich; wsparcie istniejących przedszkoli poprzez miedzy innymi: uruchomienie dodatkowego naboru, zatrudnienie personelu
    - kampania informacyjna promująca edukację przedszkolną wsparcie istniejących przedszkoli poprzez miedzy innymi: uruchomienie dodatkowego naboru, zatrudnienie personelu; kampania informacyjna promująca edukację przedszkolną naboru dzieci, zatrudnienie personelu
    - opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną

DLA KOGO?

    wszystkie podmioty

GRUPY DOCELOWE

    dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat), rodzice dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat), istniejące ośrodki wychowania przedszkolnego

ILE?

    Środki finansowe (euro)
    17 527 706

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753521, wizyty:7142037

projekt i cms: www.adm-media.pl