Twoja opinia

drukujPoddziałanie 8.2.2

Regionalne Strategie Innowacji


NA CO?

    - tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnych Strategii Innowacji (RSI) poprzez: studia, analizy, ekspertyzy; wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RSI; tworzenie i rozbudowę systemu monitorowania RSI
    - wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, poprzez: kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji; rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji
    - stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI)

DLA KOGO?

    samorząd województwa

GRUPY DOCELOWE

    podmioty odpowiedzialne za opracowanie i wdrażanie RSI; przedsiębiorcy; pracownicy naukowi; doktoranci.

ILE?

    Środki finansowe (euro)
    13 741 395

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13754013, wizyty:7142528

projekt i cms: www.adm-media.pl