Twoja opinia

drukujPoddziałanie 8.2.1

Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw


NA CO?

    - staże i szkolenia praktyczne dla: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych)  w przedsiębiorstwach
    - promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy  i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin off lub spin out)
    - szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out.

DLA KOGO?

    wszystkie podmioty

GRUPY DOCELOWE

    przedsiębiorcy, pracownicy przedsiębiorstw, uczelnie, jednostki naukowe i naukowo-badawcze, pracownicy uczelni i jednostek naukowych i naukowo-badawczych  doktoranci, absolwenci (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów) i studenci.

ILE?

    Środki finansowe (euro)
    9 160 930

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13793333, wizyty:7161249

projekt i cms: www.adm-media.pl