Twoja opinia

drukujPoddziałanie 8.1.4

Przewidywanie zmiany gospodarczej


NA CO?

    badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji.

DLA KOGO?

    samorząd województwa

GRUPY DOCELOWE

    -

ILE?

    Środki finansowe (euro)
    2 107 014

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753931, wizyty:7142446

projekt i cms: www.adm-media.pl