Twoja opinia

drukujPoddziałanie 8.1.3

Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności


NA CO?

    - tworzenie sieci współpracy (w tym partnerstw) w zakresie wzmacniania dialogu społecznego i inicjatyw podejmowanych wspólnie na poziomie lokalnym i regionalnym przez organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze, mających na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców
    - promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; upowszechnianie idei flexicurity

DLA KOGO?

    partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze)

GRUPY DOCELOWE

    pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw; organizacje pracodawców; przedstawicielstwa pracownicze; jednostki samorządu terytorialnego; instytucje rynku pracy; społeczność lokalna; organizacje pozarządowe

ILE?

    Środki finansowe (euro)
    1 557 358

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13754007, wizyty:7142522

projekt i cms: www.adm-media.pl