Twoja opinia

drukujPoddziałanie 8.1.2

Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie


NA CO?

    - pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem przedsiębiorstw, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim
    - wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w tworzeniu i realizacji programów zwolnień monitorowanych w tym szkoleń i doradztwa zawodowego
    - szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu  i zdobycia nowych umiejętności zawodowych

DLA KOGO?

    wszystkie podmioty

GRUPY DOCELOWE

    pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw przechodzący procesy adaptacyjne i modernizacyjne; partnerzy społeczni; osoby odchodzące z rolnictwa lub rybactwa; samorządy gospodarcze i zawodowe; jednostki samorządu terytorialnego; instytucje rynku pracy; społeczność lokalna; organizacje pozarządowe

ILE?

    Środki finansowe (euro)
    22 902 325

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753963, wizyty:7142478

projekt i cms: www.adm-media.pl