Twoja opinia

drukujPoddziałanie 8.1.1

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw


NA CO?

    - ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw
    - doradztwo dla mikro -, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób samozatrudnionych
    -  szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych dorosłych osób pracujących

DLA KOGO?

    wszystkie podmioty

GRUPY DOCELOWE

    przedsiębiorcy i ich pracownicy regionalne grupy  przedsiębiorstw (i ich pracownicy)pracujące osoby dorosłe (powyżej 18. roku
    życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilno-prawnych

ILE?

    Środki finansowe (euro)
    65 042 602

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13793504, wizyty:7161409

projekt i cms: www.adm-media.pl