Twoja opinia

drukujPoddziałanie 7.2.2

Wsparcie ekonomii społecznej


NA CO?

    - wsparcie funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej świadczących następujące usługi: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej; usługi prawne, finansowe, marketingowe; rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

DLA KOGO?

    wszystkie podmioty

GRUPY DOCELOWE

    ekonomii społecznej; instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej (w zakresie projektów promocyjnych)

ILE?

    Środki finansowe (euro)
    11 754 453

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753995, wizyty:7142510

projekt i cms: www.adm-media.pl