Twoja opinia

drukujPoddziałanie 7.1.3

Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej


NA CO?

    - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej, działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań

DLA KOGO?

    regionalne ośrodki polityki społecznej systemowe

GRUPY DOCELOWE

    pracownicy ROPS; pracownicy i wolontariusze OPS i PCPR;  pracownicy i wolontariusze innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji pomocy i integracji społecznej realizujący działania w zakresie integracji

ILE?

    Środki finansowe (euro)
    5 093 596

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13793359, wizyty:7161275

projekt i cms: www.adm-media.pl