Twoja opinia

drukujPoddziałanie 6.1.3

Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

 

NA CO?

- instrumenty i usługi wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: szkolenia podnoszące lub uzupełniające kwalifikacje zawodowe, staże i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
- prace interwencyjne
- przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

DLA KOGO?

PUP systemowe

GRUPY DOCELOWE

Osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne lub poszukujące pracy w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy

ILE?

Środki finansowe (euro)
101 362 874

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753942, wizyty:7142457

projekt i cms: www.adm-media.pl