Twoja opinia

drukujPoddziałanie 6.1.2

Wsparcie PUP i WUP w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

 

NA CO?

- projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy
- prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie informacji badań i analiz sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy w tym o przewidywanej sytuacji na rynku pracy określonych zawodów, sektorów, branż; migracji zarobkowych na terenie regionu

DLA KOGO?

PUP i WUP (w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej i/lub odpowiednio inne departamenty merytoryczne WUP, zgodnie z zakresem kompetencji

GRUPY DOCELOWE

Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, pracownicy urzędów pracy

ILE?

Środki finansowe (euro)
6 581 789

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13792505, wizyty:7161111

projekt i cms: www.adm-media.pl