Twoja opinia

drukujDziałanie 6.3

Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

 

NA CO?

- projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych
- wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych
- rozwój dialogu, partnerstwa społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich
-pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działalność zapobiegające marginalizacji obszarów wiejskich

DLA KOGO?

wszystkie podmioty

GRUPY DOCELOWE

Mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców; społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich; podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów

ILE?

Środki finansowe (euro)
2 162 665

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753973, wizyty:7142488

projekt i cms: www.adm-media.pl