Twoja opinia

drukujDziałanie 6.2

Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

 

NA CO?

- wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia; przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej); wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej
- promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno –informacyjne
- upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości

DLA KOGO?

wszystkie podmioty

GRUPY DOCELOWE

osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, w tym kobiety, osoby do 25 roku życia, osoby po 45 roku życia, odchodzące z rolnictwa, niepełnosprawne za wyjątkiem osób, które posiadały działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku o wsparcie

ILE?

Środki finansowe (euro)
28 896 606

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753906, wizyty:7142421

projekt i cms: www.adm-media.pl