Twoja opinia

drukujDziałanie 7.2

Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Działanie to obejmuje następujące Poddziałania:

    Poddziałanie  7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
    Poddziałanie  7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753996, wizyty:7142511

projekt i cms: www.adm-media.pl