Twoja opinia

drukujDziałanie 7.1

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Działanie to obejmuje następujące Poddziałania:

  Poddziałanie  7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
  Poddziałanie  7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
  Poddziałanie  7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13793481, wizyty:7161386

projekt i cms: www.adm-media.pl