Twoja opinia

drukujPriorytet VIII

Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

    Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
    Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
    Poddziałanie 8.1.3 Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności
    Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej

Działanie 8.2 Transfer wiedzy

    Poddziałanie  8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
    Poddziałanie  8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753926, wizyty:7142441

projekt i cms: www.adm-media.pl