Twoja opinia

drukujWażne strony

Unia Europejska

Instytucje Centralne:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Strona główna EFS
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Serwis o Unii Europejskiej
Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona o funduszach strukturalnych
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Punkt Infowymiany o Unii Europejskiej
Działanie 5.2 PO KL "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej"


Iwestycja w kadry  Ogólnopolska Baza Ofert Szkoleniowych

Baza projektów rynku pracy w ramach SPORZL 2004-2006

Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego:

w Białej Podlaskiej    
w Chełmie        
w Zamościu       
w Lublinie        

Województwo lubelskie:

Urząd Wojewódzki w Lublinie
Urząd Marszałkowski w Lublinie
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Główny Punkt Informacyjny Narodowa Strategia Spójności

 

Instytucje realizujące komponent regionalny PO KL:

Województwo:

 1. Dolnośląskie (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego)
 2. Kujawsko-Pomorskie (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego)
 3. Lubuskie (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego)
 4. Łódzkie (Urząd Marszałkowski w Łodzi)
 5. Małopolskie (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)
 6. Mazowieckie (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych)
 7. Opolskie (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)
 8. Podlaskie (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego)
 9. Podkarpackie (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie)
 10. Pomorskie (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego)
 11. Śląskie (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)
 12. Świętokrzyskie (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)
 13. Warmińsko-Mazurskie (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego)
 14. Wielkopolskie (Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu)
 15. Zachodniopomorskie (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie)

Instytucje realizujące priorytety centralne PO KL:

 1. Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
 2. Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału administracyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia pracowników pracujących- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
 3. Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty - Ministerstwo  Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych
 4. Priorytet IV - Szkolnictwo Wyższe i Nauka - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Funduszy Europejskich
 5. Priorytet V - Dobre rządzenie - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753523, wizyty:7142039

projekt i cms: www.adm-media.pl