Twoja opinia

drukujPromocja PO KL

Promocja i wytyczne dot. oznaczania projektów

25 lutego 2008 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało do Instytucji Koordynującej NSRO Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w celu sprawdzenia jego zgodności ze Strategią komunikacji funduszy europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013.


Do momentu zaakceptowania przez Komisję Europejską Strategii komunikacji i uzgodnienia z Instytucją Koordynującą  NSRO poniższego Planu komunikacji instytucje zaangażowane w procesy wdrażania Programu posługują się projektem Planu komunikacji.
Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowią załącznik do Planu komunikacji.
Stosowanie zasad i rozwiązań przyjętych w tym dokumencie jest obligatoryjne dla wszystkich instytucji zaangażowanych w działania informacyjne i promocyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Pliki do pobrania poniżej.

Publikacja ofert szkoleniowych w bazie www.inwestycjawkadry.pl

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 18 pkt 3 wzoru Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki („Beneficjent zobowiązuje się do: (…) rejestrowania w internetowej bazie ofert szkoleniowych każdego szkolenia organizowanego w ramach Projektu na 10 dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem, zgodnie z zakresem danych określonym przez Instytucję Zarządzającą”).

Szkolenia realizowane w ramach PO KL powinny być rejestrowane poprzez internetowy formularz identyczny dla wszystkich działań PO KL.

Rejestracja przebiega na dwóch etapach:
1. Rejestracja instytucji szkoleniowej
2. Rejestracja szkoleń

W przypadku gdy beneficjent nie jest firmą szkoleniową, ale w ramach projektu za pośrednictwem wykonawców prowadzi szkolenia, w części dotyczącej rejestracji instytucji szkoleniowej powinny zostać wprowadzone dane dotyczące instytucji szkoleniowej, a nie beneficjenta.
Dane mogą być wprowadzane przez beneficjenta lub firmę szkoleniową. Trzeba jednak pamiętać, że także w tym przypadku to beneficjent ponosi odpowiedzialność za kompletność i aktualizację bazy danych.

Baza ofert szkoleniowych dostępna jest pod adresem: http://www.inwestycjawkadry.pl/

 

Poradnik JAK PROMOWAĆ PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EFS można pobrać tutaj.

Do otwarcia plików pdf potrzebe jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753549, wizyty:7142065

projekt i cms: www.adm-media.pl